Login form

Search

Calendar

«  July 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Tuesday, 23.07.2024, 05:05
Welcome Guest | RSS

Balkania Contemporană

Main | Registration | Login
Societatea Culturală „Balkania Contemporană”


Balkania contemporană  este un concept, o  structură şi un cenaclu cultural.

Nu este deci o organizaţie etnică. Este o societate culturală transnaţională. Pornită dintr-o iniţiativă românească, lucru pe care vrem să-l subliniem cu fiecare prilej. Prin limba română, în care se vorbeşte în principal la întâlniri, chiar dacă apelăm şi la traducători. Şi prin prezenţa la fiecare întâlnire a unor invitaţi din România.


Cum a luat fiinţă?

Din nevoia personajelor din cartea "Balkania – veşnica noastră întoarcere” de a se cunoaşte între ele şi de a se mai întâlni din când în când. Aceste personaje sunt româno-eleni sau eleno-români, de la caz la caz. Oameni stabiliţi de mai mulţi ani în Grecia, cu familii mixte sau cu studii efectuate în România. Un grup-ţintă sui-generis, specific Greciei, ale cărui nevoi de manifestare nu erau acoperite de nici o formaţiune organizatorică. Am simţit nevoia lor de comunitate şi convivialitate şi am clădit pe ea. Ni s-au alăturat imediat şi studenţii români care învaţă în Grecia. Au venit lângă noi  şi studenţi greci, cu prieteni români, şi studenţi bulgari si ucrainieni. Şi artişti de la societatea culturală Orfeu, a Republicii Moldova. Acum publicul nostru se constituie din trei generaţii. Şi nu numai publicul, dar şi realizatorii de program, scriitorii, artiştii, dansatorii, traducătorii, muzicienii,  ceea ce este o mare bucurie.


Ce-şi propune Balkania contemporană?

Un drum de la margini spre centru. Ne adresăm în principal celor care ocupă un loc în societatea şi cultura greacă, sunt adaptaţi la ţara gazdă, conlucrează cu colegii lor băştinaşi în diverse domenii de activitate. Prezentăm un anumit segment al emigraţiei, integrat, creator şi reprezentativ pentru nucleul cultural în care s-a format. Este, dacă doriţi, un elogiu adus învăţământului şi unui mediu cultural care ne-a făcut competitivi în timp şi peste hotare. Faptul că din ce în ce mai mulţi participanţi la întâlnirile noastre sunt oameni de cultură greci (la fiecare cenaclu au fost de faţă scriitori, editori, profesori universitari de la universitatea Kapodistria şi de la Institutul de studii politice şi sociale Pantio, istorici de la Centrul National de Cercetare, medici, ingineri, profesori, arhitecţi, juristi), dovedeşte că „centrul” despre care vorbeam mai sus se lasă cucerit. Nu credem în ideea de a ne întâlni în emigraţie numai noi românii între noi şi de a ne lăuda unii pe alţii. Cei în ţara cărora trăim trebuie să aibă şi ei ocazia de-a ne lăuda. Să le dăm prilejul.


Cum ne manifestăm.

  Prin „Balkania – veşnica noastră întoarcere” am descoperit în grupul pe care îl cercetam un mare potenţial intelectual creator. Cenaclul ni s-a părut forma ideală în care s-ar fi putut el manifesta. Suntem aşadar deschişi tuturor propunerilor. Cei care au ceva de spus sau de arătat sunt bineveniţi. Şi, după cum o dovedeşte realitatea, am ajuns la a 9-a ediţie, deci cerere există. Desigur, cenaclul are şi capcanele lui. Într-un cenaclu oamenii trebuie să se prezinte singuri, nu să aştepte de la comperaj o tămâiere îndelungată, de tipul: „acum va vorbi marele...şi ilustrul...şi deschizătorul de drumuri”...În cenaclu trebuie să ştii să oferi esenţa în câteva minute, cu respect pentru colegul care-ţi urmează şi cu conştiinţa timpului limitat care-ţi poate fi pus la dispoziţie.


Ce greutăţi avem.

Nici măcar cele legate de partea economică. Nu primim de la nimeni nici un bănuţ. Nu percepem cotizaţii, nu avem subvenţii. La începutul activităţii noastre ne copleşea plata sălilor. Acum, pe măsură ce înaintăm „de la margine spre centru”, pe măsură ce avem o participare mai mare grecească şi suntem mai cunoscuţi, începem să primim spaţiu gratis, deci sperăm ca plata sălilor să nu ne mai paralizeze. Adevărul este că nu ne propunem mai mult de două cenacluri pe an. Preferăm un program bun, chiar dacă încărcat, tocmai fiindcă acest lucru ne scuteşte să găsim spaţii la intervale mici. Vrem ca artiştii şi spectatorii să aibă momentul lor de socializare,  ciocnind în final un pahar de vin. Pentru acest lucru percepem o taxă la intrare. Această taxă nu poate fi mare, fiindcă avem printre noi studenţi, oameni tineri cu venituri mici si vrem să ţinem porţile deschise pentru toţi cei care sunt interesaţi să vină alături de noi. Nu avem elitisme, nici măcar la preţul biletului de intare. Avem însă nevoie de respect şi ca atare sunt bineveniţi numai cei care ştiu ce înseamnă respectul. Ne străduim să păstrăm un anumit nivel intelectual al acestor manifestaţii, chiar dacă uneori nu reuşim pe deplin. În orice caz nu dublăm prin nimic activităţile organizaţiilor etnice, a căror muncă o respectăm şi cu care suntem dispuşi să conlucrăm. În momentul când nivelul respectiv nu mai poate fi atins însă dintr-un motiv sau altul, societatea se va autodesfiinţa.
 
 

       "Contemporary Balkania is a concept, a structure and a cultural circle. It is not an ethnic organization. It is a transnational cultural society. Starting from a Romanian initiative, something that we want to emphasize to every occasion. The Romanian language is spoken mainly  in the meeting,  with Greek translators. And the presence at each meeting of guests coming  from Romania.

How was founded?

In need of characters in the book "Balkan - our eternal return" to know one another and to meet again from time to time.

These characters are Roman-Greek and Greek-Romanian. People established for many years in Greece, with mixed families or studies in Romania.

Romanian students studying in Greece joined immediately and... They brought with them at our events Romanian friends, Greek  students and Bulgarians and Ukrainian s and ex-Yugoslavian students… And artists from the Cultural Society "Orpheus” of the Moldavian Community of Athens.

Now our audience is made up of three generations.

And not only the audience, but also software developers , artists, dancers, translators, musicians, which is a great joy.

Which is the aim of the

               

                 "Contemporary Balkania”?

  

  

                                 A trip from Edges to the Center!

 We address mainly to those occupying a place in the Greek society and culture, are adapted to the host country  and are working with their Greek colleagues in various fields.

We present a particular segment of emigration, integrated, creative and representative of the cultural core was formed. It is, if you want a higher praise and a cultural environment that made us competitive in time and abroad.

The fact that increasingly more participants to our meetings are people of Greek culture (in each circle were present writers, editors, university professors from the University Kapodistria and the Institute of Political and Social Studies Pantio, historians from the Greek National Research Center, doctors, engineers, teachers, architects, lawyers), proves that our society gained  has won trust and respect of all!

 We do not believe in the idea to meet between us the Romanians immigrants and to praise each other. The Greeks they should have the opportunity to know as us well.

We give them the opportunity…

How we manifest?

 

   The "Balkan - our eternal return" we discovered that in Greece exist a  great creative intellectual potential. Seemed ideal literary form in which it could occur. We are therefore open to all proposals. Those who have something to say or to show are welcome. And as a proven reality, we reached the 10 th edition, so there is demand.

What difficulties we have?

Not even those related to the economy. We don’t receive any penny from anybody. We do not collect taxes, we don’t have any grant.

The truth is that we don’t want to make  more than three events a year. We prefer a good program, even if charged, precisely because it saves us to find space at small intervals.
 
                                                                            "Σύγχρονa Balkania"
 
Τα "Σύγχρονa Balkania" είναι μια έννοια, μια δομή και ένας πολιτιστικό σχιμα . Δεν πρόκειται για μια εθνική οργάνωση. Πρόκειται για μια διακρατική πολιτιστική κοινωνία. Ξεκινώντας από μια πρωτοβουλία της Ρουμανίας, κάτι που θέλουμε να τονίσουμε σε κάθε περίσταση.
Η ρουμανική γλώσσα ομιλείται κυρίως στης συνάντησεις με Έλληνες μεταφραστές. Καθώς και την παρουσία σε κάθε συνεδρίαση που οι καλεσμένοι μας προέρχονται από τη Ρουμανία ή από άλλες χώρες. Η πλειοψηφία των μελών μας είναι Ρουμάνοι και Μολδαβοί στην Ελλάδα. Ρουμανοι φοιτητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα εντάχθηκαν άμεσα και ... Έφεραν μαζί τους στις εκδηλώσεις μας ρουμάνους φίλους, Έλληνες φοιτητές και Βούλγαρους και Ουκρανους και φοιτητές απο την πρώην Γιουγκοσλάβια .. ανθρώπους από τα Βαλκάνια, γείτονες και φίλοι των Ελλήνων.
 Τώρα, το κοινό μας αποτελείται από τρεις γενιές. Ποιο είναι ο στόχος των "Σύγχρονων Βαλκανίων"; Ένα ταξίδι από την άκρη προς το κέντρο! Απευθυνόμαστε κυρίως σε εκείνους που κατέχουν θέση στην ελληνική κοινωνία και τον πολιτισμό της, είναι προσαρμοσμένοι στη χώρα υποδοχής και εργάζονται με Έλληνες συναδέλφους τους σε διάφορους τομείς.
Παρουσιάζουμε ένα συγκεκριμένο τμήμα της μετανάστευσης, την ολοκληρωμένη, δημιουργική και εκπρόσωπευτικη του πολιτιστικού πυρήνα. Είναι, αν θέλετε ένα καλύτερο έπαινος και ένα πολιτιστικό περιβάλλον που μας έκανε ανταγωνιστική στο χρόνο και στο εξωτερικό.
Δεν πιστεύουμε στην ιδέα να συναντιόμαστε μεταξύ μας οι μετανάστες Ρουμάνοι. Μαζί με ανθρώπους από άλλες βαλκανικές χώρες, δίνουμε την ευκαιρία στον ελληνικό λαό να μας γνωρίζουν καλύτερα.
Τι κάνουμε;
Πρώτα είμαστε ένας πολιτιστικός σύλλογος. Οργανώνουμε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, προωθούμε το πολιτισμο των Βαλκανίων στην Ελλάδα, συνεργαζόμαστε με άλλες ξένες ΜΚΟ από την Ελλάδα. Επίσης ενημερώνουμε τα μέλη μας για τα δικαιώματά τους. Συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το «Νεολαία στην δράση», και «Νεολαία ενάντια στο Ρατσισμό στην Ευρώπη».

Copyright MyCorp © 2024